Skip to main content
Arkitekter tittar på ritning.

GodaHus blir medlem i Centrum för cirkulärt byggande

GodaHus tar nu ett steg närmare en cirkulär byggsektor i Sydost genom att ansluta sig till Centrum för cirkulärt byggande (ccbuild.se) – bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande. Medlemskapet kommer bidra till ett värdefullt nätverk över hela landet med aktörer som bestämt sig för att ställa om branschen.

Genom att vara en del av CCbuild har också GodaHus-medlemmarna tillgång till den digitala marknadsplatsen för cirkulation av byggprodukter och app för inventering av återbruksmaterial. För att läsa mer om detta, gå in på temagruppen GodaHåll.

Kontaktperson:
Anders Lundgren
anders.lundgren@godahus.se
Tel:0470-434 66