Skip to main content

Pressrelease: GodaHus har beviljats 3,5 mkr i stöd för att utveckla återbruk av byggmaterial

Föreningen GodaHus har tilldelats ca 3,5 mkr, under tre år, i stöd från EU och Region Kronoberg för att utveckla marknaden för återbruk inom bygg och fastighetssektorn. Tillsammans med Linnéuniversitetet medverkar föreningen i internationellt projekt.

EU-projektet CTB, ”Demand trust for circular building materials”, som GodaHus och Linnéuniversitetet är projektpartners i, har som mål att underlätta omställningen till en cirkulär byggsektor. Det är ett internationellt projekt med partners från sex länder i Nordsjöregionen, som tillsammans kommer att genomföra sju pilotprojekt. Ambitionen är att demonstrera omkring 25 procent minskning av det materiella fotavtrycket från byggprojekten.

Läs hela pressmeddelandet här!

#pressmeddelande #CTBprojektet #godahus #linnéuniversitetet #regionkronoberg #ERUFNorthSeaRegion #resurseffektivitet #nätverk #kunskapsdelning #energieffektivt #hållbarhet #nyteknik