Skip to main content

Det är vi som arbetar på GodaHus:

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

Björn Eliasson

VD, GodaHus

Telefon: 076-345 15 89
Kontakta mig här!

Yifan Guo

Gruppledare Energieffektivisering

Telefon: 076-893 94 01
Kontakta mig här!

Anders Lundgren

Gruppledare Hållbarhet och cirkulära flöden, Projektledare CTB-projektet

Telefon: 0470-434 66
Kontakta mig här!

Viktoria Björk

Specialist inom återbruk i CTB-projektet

Stefan Olsson

Senior rådgivare

Maria Lundin

Kommunikatör

Telefon: 070-229 71 65
Kontakta mig här!


Varför ska man engagera sig i GodaHus?

VD, GodaHus

Vi är ett epicentrum för kunskap inom hållbarhet, cirkulärt och energieffektivitet för alla oss som på något sätt arbetar med byggnader i Sydost. Och GodaHus är ett oslagbart nätverk runt dessa viktiga frågor!

Gruppledare

Att engagera sig i GodaHus är ett väldigt bra sätt att samverka mellan medlemmarna och andra i branschen. Att utbyta erfarenheter och uppdatera sig inom energieffektivisering och hållbarhetsfrågor. GodaHus erbjuder också möjlighet till kompetensutveckling och utbildning. Fokusgrupperna erbjuder korta och bra kunskapsträffar inom olika områden.

Gruppledare Hållbarhet och cirkulära flöden, Projektledare CTB-projektet

Vill man få tillgång till ett fantastiskt nätverk i regionen som jobbar med cirkulärt byggande ska man engagera sig i GodaHus. Här finns kunskap, erfarenhet, nyfikenhet och engagemang.

Specialist inom återbruk i CTB-projektet

För att man får träffa så många andra människor med höga målsättningar och alla får lära av varandra. Det finns många erfarenheter av t.ex. återbruk eller energieffektivitet från verkliga projekt som man får höra om här, som man annars hade haft svårt att få ta del av. Det finns en härlig gemenskap och vilja att verka för ett mer hållbart samhälle.

Gruppledare Energieffektivisering

Det finns ett ordspråk i Kina att tillsammans kan man flytta ett skepp över berget. Våra medlemmar är expertis inom olika områden. Genom att engagera sig i GodaHus, bidrar vi till den kundskapsmångfalden med en mer heltäckande synvinkel.

Senior rådgivare

Här finns ett fantastiskt regionalt nätverk (med nationella och internationella samarbeten) att ta del av med oerhört mycket kunskap och erfarenhet inom nära räckhåll. En plattform att utnyttja för utveckling av sin verksamhet i samverkan.

Gruppledare

Tycker vi alla borde engagera sig i våra fastigheter för att få till den mest energismarta lösningen. Den är inte densamma på olika fastigheter och att byta erfarenheter med andra aktörer och akademin stärker vårt samarbete. Ju mer vi träffas och syns desto större är chansen att vi kan återbruka. Istället för att återvinna eller sämsta alternativet bränna saker som vi kan förlänga livslängden på.

Gruppledare

För ta del av kunskap men även bidra med sin kunskap. Men även för att det är viktigt att vi håller liv i dessa frågor framåt. Att vi påverkar alla inblandade parter genom våra olika engagemang.


  Vårt syfte

  ”GodaHus strävar efter att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Genom att samla offentliga och privata aktörer i sydostregionen vill vi öka kunskapen om energieffektivisering, hållbart byggande, cirkulära flöden och affärsmodeller samt återbruk av material men också stärka konkurrenskraften i dessa branscher i sydost. Målet är en mer hållbar och miljövänlig utveckling inom bygg- och fastighetssektorn i regionen.”


  Övrig kontakt

  Fakturamottagare

  GodaHus – Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost
  c/o Energikontor Syd AB
  Smedjegatan 37
  352 46  Växjö

  Org.nr 802448-0876

  OBS! Referensperson och projektnr måste alltid framgå av fakturan.

  Fakturering kan ske enligt nedan alternativ. 
  Vi föredrar e-faktura men kan ni inte det så ber vi er att maila en pdf-faktura till oss. Pappersfaktura vill vi helst undvika – vi tänker på miljön.

  1. Vårt GLN nr är 7368024480875. Vår leverantör Centsoft samarbetar med VAN-leverantören Crediflow.

  2. Maila en pdf-faktura till godahus@centsoft.se Obs! Om det är bilagor med så måste det ingå i pdf-filen så det bara är en fil som mailas.

  3. Pappersfaktura skickas till adress enligt ovan.