Skip to main content
Kvarteret Alabastern i Växjö

GodaHus – Föreningen Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost

Föreningen startades 2009 och har som mål att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen. Det görs genom en satsning på forskning och utveckling enligt Triple Helix-modellen tillsammans med Linnéuniversitetet, offentliga och privata aktörer i Sydostregionen. Föreningen fungerar som ett nav i detta arbetet.

GodaHus har en vision om att Sydostregionen skall vara ett centrum
för energieffektivabyggnader.

”GodaHus strävar efter att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Genom att
samla offentliga och privata aktörer i sydostregionen vill vi öka kunskapen om energieffektivisering, hållbart byggande, cirkulära
flöden och affärsmodeller samt återbruk av material men också
stärka konkurrenskraften i dessa branscher i sydost. Målet är en mer
hållbar och miljövänlig utveckling inom bygg- och fastighetssektorn
i regionen.”

Kommande evenemang

Upcoming Events

Temagrupper

I föreningen GodaHus finns ett antal temagrupper som syftar till erfarenhetsutbyte och diskussion kring olika områden knutna till energi, drift och byggnation.

 

Solstrålarna

Skruvarna

GodaTech

GodaHåll

GodaEff

GodaHus

Föreningen Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost

GodaHus är en ideell förening som bildades 2009 med syfte att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan i Kalmar-, Kronoberg och Blekinge län. Genom att, hos medlemmarna, bygga djup och bred kunskap i dessa frågor bidrar föreningen till en konkurrenskraftig sektor som i sin tur bidrar till den regionala utvecklingen.