Skip to main content
Kvarteret Alabastern i Växjö

GodaHus – Föreningen Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost

Föreningen startades 2009 och har som mål att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen. Det görs genom en satsning på forskning och utveckling enligt Triple Helix-modellen tillsammans med Linnéuniversitetet, offentliga och privata aktörer i Sydostregionen. Föreningen fungerar som ett nav i detta arbetet.

GodaHus har en vision om att Sydostregionen skall vara ett centrum
för energieffektivabyggnader.

”GodaHus strävar efter att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Genom att samla offentliga och privata aktörer i sydostregionen vill vi öka kunskapen om energieffektivisering, hållbart byggande, cirkulära flöden och affärsmodeller samt återbruk av material men också stärka konkurrenskraften i dessa branscher i sydost. Målet är en mer hållbar och miljövänlig utveckling inom bygg- och fastighetssektorn i regionen.”

Kommande evenemang

Upcoming Events

Fokusområden

I föreningen GodaHus bedrivs kunskaps- och kompetensutveckling inom tre fokusområden (OBS denna delen är under uppbyggnad)

Energieffektivisering

Hållbarhet och cirkulära flöden

Tech/AI

Solstrålarna

Skruvarna

GodaHus

Föreningen Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost

GodaHus är en ideell förening som bildades 2009 med syfte att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan i Kalmar-, Kronoberg och Blekinge län. Genom att, hos medlemmarna, bygga djup och bred kunskap i dessa frågor bidrar föreningen till en konkurrenskraftig sektor som i sin tur bidrar till den regionala utvecklingen.