Kommande evenemang

Upcoming Events

Temagrupper

I föreningen GodaHus finns ett antal temagrupper som syftar till erfarenhetsutbyte och diskussion kring olika områden knutna till energi, drift och byggnation.

 

Solstrålarna

Skruvarna

GodaTech

GodaHåll

GodaEff


GodaHus

Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost

GodaHus är en ideell förening som bildades 2009 med syfte att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan i Kalmar-, Kronoberg och Blekinge län. Genom att, hos medlemmarna, bygga djup och bred kunskap i dessa frågor bidrar föreningen till en konkurrenskraftig sektor som i sin tur bidrar till den regionala utvecklingen.

GodaHus – Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost

Föreningen startades 2009 och har som mål att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen. Det görs genom en satsning på forskning och utveckling enligt Triple Helixmodellen tillsammans med Linnéuniversitetet, offentliga och privata aktörer i Sydostregionen. Föreningen fungerar som ett nav i detta arbetet.

GodaHus har en vision om att Sydostregionen skall vara ett centrum för energieffektivabyggnader.

Kontakt

VD Stefan Olsson
Telefon: 0709-89 01 81
E-post: stefan.olsson@godahus.se

Nyhetsbrev

För att skriva upp dig på GodaHus nyhetsbrev - skicka ett mail till Stefan Olsson

GodaHus aktiviteter ingår i Klimatneutrala Växjö/Kalmar inom ramen för Viable Cities

logotype Viable Cities