Kommande evenemang

Upcoming Events

Temagrupper

I föreningen GodaHus finns ett antal temagrupper som syftar till erfarenhetsutbyte och diskussion kring olika områden knutna till energi, drift och byggnation.

 

Solstrålarna

Skruvarna

GodaTech

GodaHåll


GodaHus

Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost

GodaHus är en ideell förening som bildades 2009 med syfte att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan i Kalmar-, Kronoberg och Blekinge län. Genom att, hos medlemmarna, bygga djup och bred kunskap i dessa frågor bidrar föreningen till en konkurrenskraftig sektor som i sin tur bidrar till den regionala utvecklingen.

GodaHus – Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost

Föreningen startades 2009 och har som mål att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen. Det görs genom en satsning på forskning och utveckling enligt Triple Helixmodellen tillsammans med Linnéuniversitetet, offentliga och privata aktörer i Sydostregionen. Föreningen fungerar som ett nav i detta arbetet.

GodaHus har en vision om att Sydostregionen skall vara ett centrum för energieffektivabyggnader.

Kontakt

VD Stefan Olsson
Telefon: 0709-89 01 81
E-post: stefan.olsson@godahus.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på GodaHus nyhetsbrev!