Skip to main content

Kommande evenemang

Upcoming Events

Temagrupper

I föreningen GodaHus finns ett antal temagrupper som syftar till erfarenhetsutbyte och diskussion kring olika områden knutna till energi, drift och byggnation.

 

Solstrålarna

Skruvarna

GodaTech

GodaHåll

GodaEff


GodaHus

Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost

GodaHus är en ideell förening som bildades 2009 med syfte att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan i Kalmar-, Kronoberg och Blekinge län. Genom att, hos medlemmarna, bygga djup och bred kunskap i dessa frågor bidrar föreningen till en konkurrenskraftig sektor som i sin tur bidrar till den regionala utvecklingen.

GodaHus – Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost

GodaHus är en ideell förening som bildades 2009 med syfte att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan i Kalmar-, Kronoberg och Blekinge län. Genom att, hos medlemmarna, bygga djup och bred kunskap i dessa frågor bidrar föreningen till en konkurrenskraftig sektor som i sin tur bidrar till den regionala utvecklingen.