Skip to main content

GodaEff

Temagruppen med fokus på energieffektiva byggnader

Om GodaEff

GodaEff startade mars 2022 och är det nyaste tillskottet i GodaHus. Gruppen leds sedan våren 2023 av Yifan Guo. Temagruppen arbetar med frågor som berör energieffektivisering, energirenovering m.m.

Dokumentation från möten m.m

Temagruppledare i GodaEff

Yifan Guo
yifan.guo@godahus.se
076-893 94 01