Skip to main content

Energieffektivisering

Temagruppen med fokus på energieffektiva byggnader

Om Energieffektivisering

Fokusområdet för Energieffektivisering startades upp i mars 2022 och är det nyaste tillskottet i GodaHus. Gruppen leds sedan våren 2023 av Yifan Guo. Temagruppen arbetar med frågor som berör energieffektivisering, energirenovering m.m.

Planerade träffar 2024

  • 19 augusti kl. 12:00-13:00 – Teamsmöte Energieffektivisering

  • 20 september kl. 09:00-12:00 – Teamsmöte Energieffektivisering

  • 15 oktober kl. 12:00-13:00 – Teamsmöte Energieffektivisering

  • 14 november kl. 12:00-13:00 – Teamsmöte Energieffektivisering

  • 10 december kl. 12:00-13:00 – Teamsmöte Energieffektivisering
Driftchef på Ljungbybostäder AB

Barna Benedek

Ansvarig för nätverksträffar & energioptimering

Telefon: 070-528 31 21
Kontakta mig här!

Projektledare på SOLHYBRID

Magnus Johansson

Ansvarig för nätverksträffar & solenergi- och energisystem

Telefon: 076-031 11 06
Kontakta mig här!

Vikten av energieffektivisering

Energieffektivisering och energirenovering i byggbranschen är viktiga för att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen, vilket också är bra för klimatet. Dessutom bidrar det till en hållbar utveckling och ökad boendekomfort.