Skip to main content

Fokusområden

GodaHus bedriver kunskaps- och kompetensutveckling inom tre fokusområden:

Energieffektivisering

Fokusområdet Energieffektivisering (F.d. GodaEff) fokuserar på energieffektiva byggnader. Energieffektivisering inom byggbranschen handlar om att minimera energiförbrukningen i byggnader genom olika åtgärder och teknologier. Detta syftar till att minska den totala energikonsumtionen och därmed bidra till en mer hållbar och miljövänlig byggsektor.

Läs mer om fokusområdet här:


Tech/AI

Fokusområdet Tech/AI (F.d. GodaTech) är en plattform hos GodaHus där experter och entusiaster inom digitalisering och fastighetsutveckling delar kunskap för att göra projekt och verksamheter effektivare, mer hållbara och användarvänliga.

Läs mer om fokusområdet här:


Temagrupp Solstrålarna

GodaHus temagrupp som specifikt jobbar med solenergitillämpningar i byggnader.

Läs mer om temagruppen

Hållbarhet och Cirkulära flöden

Bygg- och fastighetssektorn står för 40% av allt avfall, undantaget gruvavfall, som uppstår i Sverige och bidrar till 22% av landets klimatmatpåverkan. Det finns med andra ord goda skäl att arbeta för att ställa om branschen i mer cirkulär riktning. Fokusområdet för Hållbarhet och Cirkulära flöden (F.d. GodaHåll) har sedan 2020 fokuserat på cirkulärt byggande och återbruk.

Läs mer om fokusområdet här:


Temagrupp Skruvarna

Godahus temagrupp som fokuserar på erfarenhetsutbyte för energi-/drifttekniker.

Läs mer om temagruppen