GodaHåll

En temagrupp skapad av GodaHus för hållbart byggande

Om GodaHåll

GodaHåll är GodaHus temagrupp för hållbart byggande. Gruppen startade upp hösten 2020 och fokuserar inledningsvis på cirkulärt byggande och återbruk. Målsättningen med temagrupp är att:

 • Plattform för kunskapsspridning för hållbart och cirkulärt byggande i sydost;
  • Omvärldsbevakning
  • Dialog
  • Samverkan
 • Katalysator, samla och sprida argument och idéer för hållbart och cirkulärt byggande
 • Förberedelse för genomförandeprojekt

Gruppen träffas ca en gång i månaden och består av företrädare från beställare, arkitekter, entreprenörer, bygglovshandläggare, avfallsaktörer m. fl i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län.

Bygg- och fastighetssektorn står för 31% av allt avfall, undantaget gruvavfall, som uppstår i Sverige samt bidrar till 19% av landets klimatmatpåverkan. Det finns med andra ord goda skäl kring att arbeta för att ställa om branschen i mer cirkulär riktning.

Många frågor men också möjligheter!

Idag finns många utmaningar kopplade till en cirkulär byggsektor med mer återbruk, t. ex:

 • Vilka krav kan beställare ställa på återbruk?
 • Vad är lämpligt material att återbruka? Vilket material har störst klimatnytta att återbrukas? Hur säkerställs att inga farliga ämnen cirkuleras?
 • Hur hanteras frågor kring kvalitet, garanti, CE-märkning i entreprenaden och bygglovsprocessen?
 • Hur påverkas ekonomin in projektet?
 • Hur ser logistiken ut, hur ska materialet förvaras och tillgängliggöras? Krävs ett mellanlager för förvaring, vem driver det?
 • Hur ser stödet ut i lagstiftningen, hur påverkar nya regler i avfallslagstiftning, krav på klimatdeklarationer och dylikt?

GodaHåll arbetar för att utforska och närma sig förslag på lösningar på dessa frågeställningar samt har målsättningen att pröva lösningarna i praktiken. Redan idag finns många genomförda projekt på olika håll i landet men även i Sydostregionen börjar det nu hända saker. Med GodaHåll vill vi spridadessa erfarenheter och omsätta dem i praktiken i Sydostregionen.

Bland deltagarna ser vi t. ex. företrädare från:

Region Kalmar
Region Blekinge
Region Kronoberg
LBE Arkitekter
Arkitektbolaget
Skanska Sverige
Växjöbostäder

Växjö Fastighetsförvaltning AB
Södra Smålands Avfall och Miljö
Affärsverken Karlskrona
Kretslopp Sydost
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Växjö kommun

Dokumenation från möten m.m

19 november 2021 – gruppmöte

27 augusti 2021 – temagruppmöte

15 juni 2021 – Workshop 2 Återbruk i bygg och fastighetssektorn i Sydost

1 juni 2021 – föreläsning om Dala Byggdepå

Se den inspelade föreläsningen från 1 juni 2021.

28 maj 2021 – temagruppmöte

Presentation Grönt murverk 28 maj 2021

Se det inspelade gruppmötet i GodaHåll från 28 maj 2021.

23 april 2021 – temagruppmöte

Presentation GodaHåll 23 april 2021

Se det inspelade gruppmötet i GodaHåll från 23 april 2021. 

18 mars 2021 – gruppmöte

11 december 2020 – gruppmöte

Temagruppledare i GodaHåll

Välkommen att delta

Välkommen att bli en del av GodaHåll och bli en del av en hållbar byggsektor i Sydost! Kontakta Anders Lundgren för mer information!

GodaHus är medlemmar i Centrum för cirkulärt byggande (ccbuild.se) -bygg- och fastighets-sektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande.

Via CCbuild har GodaHus-medlemmarna tillgång till den digitala marknadsplatsen för cirkulation av byggprodukter och en app för inventering av återbruksmaterial. Via dessa kan du:

 • Söka och sälja återbrukat byggmaterial (som inloggad får du tillgång till mer material)
 • Skapa egen databas över befintliga resurser
 • Bjuda in projektteam till specifika projekt
 • Ta hjälp av CCBuilds stöd för kvalitetsbedömning och utvärdering av återbrukspotential
 • Ta del av rapporter som underlag för materialhanteringsplan eller som beslutsstöd och för uppföljning av tex klimatbesparing och minskade avfallsmängder till följd av återbruk

Inloggning

För mer info om inloggning och användning, kontakta anders.lundgren@godahus.se

Tillgängligt byggmaterial från GodaHus-medlemmar just nu

Gå direkt till marknadsplatsen 


SVT uppmärksammar återbruk av byggmaterial

SVT har uppmärksammat IVL´s arbete med återbruk av byggmaterial och CCBuild.  Se inslaget från 12 maj 2021.


Förstudie 2021

GodaHus har blivit beviljat en förstudieansökan från Region Kronoberg med fokus på hur bygg- och fastighetssektorn ska ställas om i mer hållbar riktning. Anders Lundgren kommer att leda förstudien (feb-okt 2021). Vill du ha mer info kontakta anders.lundgren@godahus.se.

Regler, mål och handböcker för cirkulärt byggande

Kontakt

VD Stefan Olsson
Telefon: 0709-89 01 81
E-post: stefan.olsson@godahus.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på GodaHus nyhetsbrev!