Skip to main content

Vår styrelse

Nedan finner du vilka som sitter i GodaHus styrelse samt deras kontaktuppgifter.

Suppleanter

Nedan finner du vilka som är suppleanter i GodaHus samt deras kontaktuppgifter.

Valberedning

Nedan finner du valberedningen för GodaHus samt deras kontaktuppgifter.