GodaTech

Digitaliseringens möjligheter inom energibranschen, stadsnät samt bygg- och fastighetsbranchen för en smartare vardag och en hållbar utveckling av den smarta staden.

Om GodaTech

I januari 2018 startade temagruppen GodaTech som ska samla medlemmar som är intresserade av att lära sig om digitaliseringens möjligheter i bygg- och fastighetsbranschen. GodaTech arbetar för att med kunskap och information förbereda fastigheterna och medlemmarnas organisationer att bli en naturlig del av den smarta stadens utveckling.

Temagruppsledare i GodaTech

Kontakt

VD Stefan Olsson
Telefon: 0709-89 01 81
E-post: stefan.olsson@godahus.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på GodaHus nyhetsbrev!