Skip to main content

GodaTech

Digitaliseringens möjligheter inom energibranschen, stadsnät samt bygg- och fastighetsbranchen för en smartare vardag och en hållbar utveckling av den smarta staden.

Om GodaTech

I januari 2018 startade temagruppen GodaTech som ska samla medlemmar som är intresserade av att lära sig om digitaliseringens möjligheter i bygg- och fastighetsbranschen. GodaTech arbetar för att med kunskap och information förbereda fastigheterna och medlemmarnas organisationer att bli en naturlig del av den smarta stadens utveckling.

EU-artikel om vårt arbete i DIACCESS

En EU-representant var på besök i Växjö under november 2021 och fick då information om vårt arbete med att installera smarta värmesystem i tre skolor inom satsningen DIACCESS. Han sammanfattade sina goda intryck i en artikel som går att läsa här.

20 april 2021 – senaste gruppmötet

GodaTech genomförde ett möte tillsammans med Energisamverkan Blekinge (regionalfondsprojekt) på Teams den 20 april. Inledningsvis hälsade Stefan Olsson, välkommen som tillfällig koordinator av GodaTech och sedan berättade Tommy Lindström, projektledare på Energikontor sydost, om arbetet med att kartlägga förutsättningar och behov av digitalisering i Blekinges kommuner. Det finns en ambition att underlätta för att kunna ta fram en digitaliseringsstrategi. Se Tommys presentation under dokumentation. Vill du ta del av inspelning av Compare-IT´s presentation, hör av dig till stefan.olsson@godahus.se 

Därefter blev det presentation om Smarter living från Kerstin Lindqvist Toms mfl. från Compare-IT och om hur digitala tjänster kan göra byggnader mer hållbara av Björn Thulin, Schneider Electric. Likaså fick vi ta del av Boverkets uppdaterade regler kring fastighetsdrift, se presentation under dokumentation.

Mötet avslutades med att Stefan Olsson berättade om upphandling av Innovationspartnerskap inom projektet DIACCESS där GodaHus deltar. Se presentation samt dagens inledning med program under dokumentation.

Antalet åhörare ca 15.

Dokumentation från möten m.m

Temagruppledare i GodaTech

Ajdin Kurtovic

Ajdin.Kurtovic@vofab.se
0470 411 56