Skip to main content

En mer cirkulär byggsektor – Vi lär från kollegor i Europa!

Den här veckan välkomnar GodaHus tillsammans med Linnéuniversitetet deltagare från sex länder till Växjö för att utbyta kunskap och
strategier till en mer cirkulär byggsektor.

Mötet var det andra partnermötet som arrangerades inom CTB-projektet (Circular Trust Building). CTB-projektet är fortfarande i uppstart
och kommer att pågå till år 2026, vilket innebär stora möjligheter att ta hem kunskap om cirkulära modeller till regionen.

Här kommer ett utdrag från den första dagen:  

 • Malin Lauber och René Jaramillo – välkomnade till Växjö och belyste vikten av internationellt samarbete och vikten av miljö/klimatfrågan.
 • Växjö fick chansen att visa upp sin träbyggnadsstrategi genom safari lett av Olivia Thim. Visst går det att också bygga högt med trä –
  det var Växjö tidig att visa.
 • Demonstrationen av goda exempel fortsatte till Ulriksbergskolan och Region Kronobergs bussdepå. Två byggnader där fasadteglet framgångsrikt återbrukats till en ny snygg helhet, där återbrukat material möter nytt material.
 • Jesserina Flores Araya & Karin Lindberg delade med sig av Vöfabs genomförda återbruksprojekt och bjöd in till erfarenhetsutbyte kring de utmaningar som finns kring; logistik, budgetering av projekt, hur återbrukade material möter nya krav tex CE-märkning, tillgänglighet, brandkrav etc.
 • Viktoria Björk arkitekt och GodaHus expert på återbruk inspirerade till kreativitet kring hur ett material kan användas. Vi tar med oss vikten av att våga utmana frågeställningen: Varför riva/slänga. Vad händer OM vi skulle vara tvungna att göra något av det material vi har?
 • På samma tema, tar vi med oss hur Pieter Omlho poängterade ”upcycling” av material, dvs den potential vi har att addera värde till ett material för nya användningsområden.
 • Från både Annemieke Feikens, Project Coordinator, CTB och Pieter Omlho, Hanze University fick vi med oss kunskap om cirkulära modeller. Vi kan konstatera att det finns mycket att lära från våra europeiska kollegor när det kommer till att öka andelen cirkulärt material och minska det materiella fotavtrycket (”EU material footprint”), dvs mängden råmaterial som tas från naturen för att tillverka produkter och tjänster inom EU. Hälften av länderna i EU har minskat sitt materiella fotavtryck mellan år 2010 och 2022, i Sverige har andelen ökat. 74% av EU-länderna har ökat andelen cirkulärt material år 2022 i jämförelse med 2010, Sverige är inte ett av dem. Det är helt klart så att vi kommer kunna ta hem mycket värdefull kunskap till regionen genom att deltaga i CTB-projektet.
 • En ytterligare nytta för regionens aktörer kan vara att få hjälp att förstå de kommande EU initiativen. Krushna Mahapatra från Linnéuniversitetet gjorde en genomgång för deltagarna på mötet vad EU taxonomin innebär. Taxonomin är omfattande att sätta sig in i, samtidigt positivt att den driver på för grön omställning och harmoniserar terminologin och hur beräkningarna ska ske.
 • Från Ambrose Dodoo, Linnaeus University fick vi bland annat med oss vikten av hur vi räknar, tidsperspektiv på beräkningar, och att traditionella livscykelanalyser behöver förnyas för kunna fånga att produkter och material får multipla liv i en cirkulär ekonomi, sk.
  ”multi-life cycle assessment” (M-LCA).

En lyckad dag – med mycket kunskapsutbyte. Som projektpartners i CTB-projektet kommer GodaHus och Linnéuniversitetet fortsätta att förmedla kunskap och goda exempel från våra kollegor i Europa samt ta många initiativ här i regionen för att underlätta för övergången till en mer cirkulär byggsektor.

Kom gärna med inspel – vad ni skulle behöva? Hur kan vi hjälpa er?

Kontakta:
Projektledare CTB – Anders Lundgren: anders.lundgren@godahus.se
Specialist återbruk CTB – Viktoria Björk: viktoria.bjork@godahus.se