Skip to main content

Emma Evertsson är maj månads profil!

Emma Evertsson, Klimat- och Hållbarhetschef på Skanska är maj månads profil 2024

Jag tror på kraften av att skapa tillsammans, och ser gång på gång goda exempel på samarbeten som gör att vi når så mycket längre än vad vi kan göra som enskild aktör.”

Hej Emma! Vi på GodaHus är så glada att du är en av våra nya suppleanter i styrelsen! Berätta lite om ditt arbete på Skanska och hur länge du arbetat där?

– Jag jobbar som Klimat- och Hållbarhetschef på Skanska för två av våra regioner inom verksamhetsgren HUS. Rollen har jag haft i 1,5 år och jag stormtrivs. Jag får möjlighet att vara med och driva utvecklingen av alla spännande hållbarhetsfrågor i en organisation och bransch där dessa frågor står högt upp på agendan. Förändringstakten i branschen är väldigt hög just nu skulle jag säga även fast det många gånger känns som att ”det går för långsamt”.

Berätta lite om dig själv, vad du är utbildad inom och hur du ser på hållbarhet?

– Jag är utbildad Civilingenjör i Miljö och Vattenteknik och har sedan jag tog examen 2006 arbetat på två olika konsultföretag med miljö/hållbarhet och projektledning samt på Skanska. Jag började på Skanska 2011 och har haft utvecklingsroller inom Inköp och Hållbar affärsutveckling. Ända sedan mina år på universitetet så har jag varit starkt övertygad om att hållbarhetsfrågor och affärer hänger tätt samman och jag söker mig till företag/roller/sammanhang där samma övertygelse finns.

– 2019 flyttade jag tillbaka till Kalmar efter nästan 20 år i Stockholm. Med mig har jag min Sambo och två små pojkar. Livet i Kalmar passar oss utmärkt; nära till familjen, enkelt att hitta ut till fin natur och korta avstånd till det mesta!

Vad är din specialitet och vad gör ni på Skanska?

– På Skanska driver vi utveckling för ett hållbart samhälle; vi utvecklar och bygger stadsdelar, byggnader, vägar och anläggningar. Vi utvecklar också byggmaterial (betong och asfalt mm). Hållbarhetsfrågor som exempelvis klimat, energi, biologisk mångfald, cirkuläret finns med i allt vi gör.

– Min roll är att vara en katalysator i vår verksamhet. Jag jobbar både strategiskt med att staka ut riktning och långsiktiga mål och jag jobbar också mycket med att leda den förändring som ska till internt hos oss samt i dialog med våra kunder och samarbetspartners. Jag är mån om att vi som bransch fokuserar på att utveckla det som ger stor effekt och bli snabbare på att använda alla goda erfarenheter och innovationer.

Vad kommer du att kunna bidra med som ny styrelsemedlem för GodaHus? Vad ser du att du kan få tillbaka av detta nätverket?

– Jag tror på kraften av att skapa tillsammans, och ser gång på gång goda exempel på samarbeten som gör att vi når så mycket längre än vad vi kan göra som enskild aktör. Mitt engagemang i GodaHus hoppas jag ska leda till just mer av det i vår region: spännande samarbeten och mer kunskapsdelning som tar oss framåt snabbare!

Författare: Maria Lundin
Datum: 2024-05-08