Skip to main content

Projektet för ökat återbruk av byggmaterial är i gång!

Projektet ”Demand trust for circular building materials” är i full gång och kommer att pågå till oktober 2026.

Målet är att underlätta omställningen till en cirkulär byggsektor genom samverkan och kunskapsutbyte mellan 15 offentliga och privata partners från sex länder i Nordsjöregionen. Det kommer att genomföras sju pilotprojekt med mål om att kunna demonstrera en 25 % minskning av det materiella fotavtrycket från byggprojekten. Byggbranschen står idag för 40% av avfallet som uppstår i Sverige och för 21% av klimatpåverkan. Att återanvända resurser i högre utsträckning är nödvändigt för att minska branschens miljöpåverkan.

GodaHus kommer tillsammans med Linnéuniversitetet genomföra en rad kunskapshöjande aktiviteter, samt tillämpa kunskapen vid två pilotprojekt i länet. Pilotprojekten genomförs hos Vöfab och Region Kronobergs fastighetsavdelning. Projektet har beviljats finansiering från
EU (ERUF North Sea Region) och Region Kronoberg.

Ta gärna kontakt med oss för att föra dialogen om återbruk framåt!

Anders Lundgren, projektledare, anders.lundgren@godahus.se

Viktoria Björk, projektets expert inom återbruk, viktoria.bjork@godahus.se

Se Kronobergs aktörer i projektet här!
Läs vårt pressmeddelande här!

#CTBprojektet #godahus #linnéuniversitetet #regionkronoberg #ERUFNorthSeaRegion #resurseffektivitet #nätverk #kunskapsdelning #energieffektivt #hållbarhet #nyteknik