Skip to main content

Projekt värda att lyftas!

Vi på GodaHus brinner för att stödja och handleda nästa generation av talanger inom energieffektivisering och hållbart byggande. Varje dag ser vi passionen och kreativiteten hos studenter som engagerar sig i projekt och examensarbeten som har potential att göra verklig skillnad för vår miljö och samhälle.

Idag vill vi särskilt lyfta fram tre lysande stjärnor vid Linnéuniversitetet som har inspirerat oss med sin dedikation och innovation. Först och främst, Zackarias Bolling och Mohammed Hadrous arbete inom Energirenovering i flerbostadshus. Här undersöktes tre olika energisystem för att jämföra olika åtgärder för att energieffektivisera flerbostadshus. Då det finns ett stort behov av energieffektivisering är det viktigt att välja rätt energisystem för att uppnå bästa resultat vid en renovering, både ur ett ekonomiskt perspektiv och för att följa de krav som ställs.

Dessutom vill vi hylla Minna Gelius vars projekt har fokuserat på Kostnadseffektivisering av systemlösningar för värmepump i fastigheter. Smarta elnät var inget som direkt uppmärksammades, förrän elen blev dyr. Nu vill man kunna styra elanvändningen utifrån elpriserna, när det är som billigast på dygnet för att reducera de höga elkostnaderna som har uppstått. Examensuppsatsen utvärderar denna möjlighet genom att analysera lönsamheten av elprisstyrning för en ny produkt på marknaden.

Deras insatser är inte bara imponerande utan också inspirerande! Vi ser fram emot att fortsätta stödja och samarbeta med sådana talanger för att tillsammans jobba mot en mer hållbar framtid. Tack, Zackarias Bolling, Mohammed Hadrous och Minna Gelius för ert enastående bidrag och ert engagemang för att göra världen till en bättre plats!

Liten notis: Zackarias och Mohammed kom också på andra plats med sitt Goda Hus-projekt förra året i projekttävlingen som hölls av Energi- och Miljötekniska Föreningen. I år håller vi tummarna för Minna!

Deras tekniska artiklar finns att läsa här nedan:

– Artikel till EMTF Mohammed-Zackarias
– Teknisk artikel EMTF Minna

#projekt #projektarbete #studenter #godahus #resurseffektivitet #nätverk #kunskapsdelning #energieffektivt #hållbarhet #nyteknik