Skip to main content

Sammanfattning från Gruppmötet den 23 april

GodaHus Gruppmöte inom fokusområdet Hållbarhet och Cirkulära flöden från den 23 april diskuterades effektiva strategier för att nå hållbarhetsmål inom byggsektorn. Sofia Iderheim från Växjö kommun delade sina tankar kring användningen av markanvisningstävlingar för att uppnå klimatneutrala stadsdelar utan att ställa särkrav i upphandlingen. Genom att ge anbudsgivarna frihet att föreslå hållbara lösningar, har man sett en ökning av återbruk av material och andra innovativa initiativ.

Samtidigt presenterades GodaHus CTB-projekt, som syftar till att främja cirkulära flöden och återbruk i byggsektorn genom samarbete och läroprojekt. Evenemanget avslutades med en inbjudan till en internationell träff i Växjö för att fortsätta samtalet och sprida kunskap om ökat återbruk inom byggsektorn. Spara datumet: 18 juni (förmiddag) för en öppen diskussion om ökat återbruk inom byggsektorn!

Läs mer om CTB-projektet här och vår pressrelease om det här!

#godahus #resurseffektivitet #nätverk #kunskapsdelning #energieffektivt #hållbarhet #cirkuläraflöden #CTB-projektet #nyteknik