Skip to main content

GodaHus Medlemsdag och Föreningsstämma på Visma Arena!

Idag den 17 april höll GodaHus en fullspäckad Medlemsdag och Föreningsstämma på Visma Arena! Med 78 personer som deltog, fantastiskt tycker vi!

Temat för dagen var resurseffektivitet och vi startade dagen med en uppdatering om GodaHus verksamhet, våra projekt samt lite kort hur EU-projektet DigIT Hub kan ge företag möjlighet till finansiering.

Därefter fick vi ta del av en inspirerande föreläsning med en av Sveriges främsta arkitekter, arkitekten Gert Wingårdh från Wingårdhs! Så roligt och spännande att få en inblick i hans tankar och metoder kring resurseffektivitet och hållbart byggande. Det blev spännande dialoger med deltagarna samt reflektioner från Viktoria Björklund, LBE Arkitekt och Emelie Jensdotter från Arkitektbolaget. Mycket kring multifunktionella byggnader, hur vi kan återbruka byggnader och se på resurser idag men också framtidstänket. Vad kan man plocka bort och vad ska kanske prioriteras att återställas. Att lyfta in den sociala hållbarheten är också viktigt, menar Arkitektbolaget och där är Wingårds förslaget på hur Göteborgs fiskhamn ett toppexempel. ♻

Vi fick även höra presentationer från olika företag om deras erfarenheter med resurseffektivitet:

– Ronnebyhus pratade om resurseffektiv renovering av 50-talslägenheter i första Svanen-märkta projektet – Flygarbostäderna i Ronneby. Här tryckte Martin Lindström på hur viktig inventeringen är när man renoverar och att man ska tänka som i nyproduktion men fråga sig vad man kan spara. ”Det största återbruket i sig var att vi behöll huset och inte rev det.” menar han.

– DYNACON CONSTRUCTION AB  och Henrik Ekelöf pratade om resurseffektiv byggnation – entreprenörens perspektiv på att bygga i passivhusteknik. Hur denna energieffektiva teknik skapar byggnader med låg energianvändning, låga värmeförluster och attraktiva byggnader i framtiden. ♻

– WILO NORDIC AB gav oss mer insikter om resurseffektivt underhåll och berättade vad pumpen gör för skillnad. Vikten av ett effektivt och väl underhållet pumpbestånd för bättre komfort och lägre energiförbrukning. ♻

Medlemsdagen avslutades med politiska perspektiv och dialoger tillsammans med Magnus P. Wåhlin, där det bland annat pratades om grön omställning, vikten av att vi måste börja med energieffektivisering för att inte hamna snett och sist men inte minst nämndes det lite om den nya strategin för hållbart byggande i Växjö Kommun.

En dag full av kunskap, härliga dialoger och samarbete för en mer hållbar framtid inom byggbranschen helt enkelt! Stort tack till alla som deltog och för engagemanget idag!

#medlemsdag #föreningsstämma #godahus #resurseffektivitet #nätverk #kunskapsdelning #energieffektivt #hållbarhet