Skip to main content

Stort tack Per Wickman!

På GodaHus medlemsdag och föreningsstämma i förra veckan tackade vi av Per Wickman – som var med och startade den här föreningen!

Per har med sitt starka engagemang, driv och en aldrig slocknande kunskapstörst bidragit till att GodaHus är där vi är idag. Per är en av grundarna till föreningen och många är de medlemmar som lyssnat till, och fått hjälp av Per med energibesparande åtgärder.

Per har också tillsammans med GodaHus, dess medlemmar och Linnéuniversitetet drivit mängder av uppföljnings och utvecklingsprojekt. En hel del av dessa är projekt- och examensarbeten som går att hitta på vår hemsida.

Ett stort och varmt tack till Per, som vi hoppas stöta på i många sammanhang framöver! TACK!

#avtackning #engagemang #godahus #resurseffektivitet #nätverk #kunskapsdelning #energieffektivt #hållbarhet #energirevisor