Skip to main content
Människa sitter vid laptop.

Utbildningar och projekt – läget just nu

Energisamordnarekursen

Kursen för 2020 är avslutad på Linnéuniversitetet. Den genomfördes digitalt utan studiebesök. Totalt var det 30 elever varav ca 20 får högskolepoäng 7,5 hp genom att de fullföljde hela kursen med godkända inlämningsuppgifter. Ansökan till hösten 2021 skall vara inne till den 15 april 2021 (men det går i vissa fall att anmäla senare). För mer information ta kontakt med Katarina Rupar Gadd på katarina.rupar-gadd@lnu.se.

YH-utbildning driftstekniker

Myndigheten för Yrkeshögskolan har meddelat avslag på vår ansökan som vi skickade in i september. Styrelsen har beslutat att inte försöka igen utan att istället undersöka om föreningen kan köra en fortbildningssatsning i egen regi med arbetsgruppens underlag som utgångspunkt.  Eva Gustafsson (eva.gustafsson@conservator.se) kommer att tillsammans med arbetsgruppen ta fram ett förslag till upplägg.

YH-utbildning fastighetsingenjör

Den vakanta platsen i utbildningens styrgrupp har antagits av Håkan Frej, Region Blekinge.

Projekt

LÅGAN – Energirenovering i samarbete med Chalmers och LÅGAN-nätverken har tagit fart under ledning av Martin Skoglund. Projektet pågår enligt plan. Under jan-mars är det utbildningar och workshops. Vill du engagera dig i följegruppen och/eller få mer info? Ta kontakt med Martin.Skoglund@vaxjobostader.se