Skip to main content
Elektriker vid proppskåp

Spännande projekt med GodaHus som partner

Växjö kommun meddelar att de fått besked att kommunen vunnit ett unikt och prestigefullt EU-projekt som ska utveckla smarta, hållbara och konkreta digitala lösningar för ökad livskvalité för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.

Projektet handlar bland annat om utveckling av smarta värmesystem för fastigheter och ett stadsövergripande snöövervakningssystem som genom sensorer och kameror bidrar till att skapa helt nya möjligheter.

Projektet är treårigt och går under namnet DIACCESS. Det startar 1 september 2019 och genomförs av Växjö kommun, Wexnet, Vöfab, WeXO genom Castellum, dizparc, Företagsfabriken, Goda Hus samt Linnéuniversitetet. Budget är på cirka 45 miljoner kronor varav 36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet Urban Innovation Actions. Resterande budget består till stor del av tidsresurser från projektets deltagande aktörer.

Läs mer om projektet på Växjö kommuns hemsida