Skip to main content
Solceller på tak

Nytt i temagrupperna och beviljad förstudie

Temagrupperna Solstrålarna, Skruvarna och GodaTech planerar alla tre för att ha nästa möte (digitalt) under feb-mars. Håll utkik efter en inbjudan från Ulf.Klint@karlskronahem.se , barna.benedek@ljungbybostader.se  och stefan.olsson@godahus.se!

Beträffande vår fjärde och nyaste temagrupp GodaHåll pågår möten kontinuerligt under ledning av Anders Lundgren som också har kunnat meddela att vår förstudieansökan till Region Kronoberg har blivit beviljad! Anders kommer att leda förstudien (feb-okt) och han återkommer med mer information. Vill du ha mer info kontakta anders.lundgren@godahus.se.