Skip to main content
Höstlöv

Nyhetsbrev – oktober 2022

Nytt nyhetesbrev för oktober 2022 finns nu att läsa på godahus.se/nyhetsbrev/ 

I numret kan du bl.a läsa om:

  • GodaHåll-mötet 30 aug
  • Skruvarmötet 1 sept
  • Rundabordssamtal 7 sept
  • Styrelsemöte 9 sept
  • GodaEff-mötet 15 sept
  • LÅGAN-styrgruppmöte 21 sept
  • Uppstart av klimatberäkningsstugor 4 okt
  • Studiebesöket i Göteborg 5-6 okt