Skip to main content
Blommande körsbärsträd

Ny ordförande, ny styrelse och nytt namn!

Fredrik Lindblad. Foto: Alexander Hall
Fredrik Lindblad. Foto: Alexander Hall

Vid vår ordinarie årsstämma, som hölls digitalt, den 29 april 2021, valdes Fredrik Lindblad, Växjö Kommun till ny ordförande efter avgående Christer Carlsson, Vöfab. Med sin erfarenhet både från näringsliv och akademin – från lokala till internationella företag, och i sin roll som näringslivschef med en fot i det kommunala och en fot i det privata näringslivet passar Fredrik perfekt för att driva GodaHus energieffektiviserings- och hållbarhetsfrågor vidare. Välkommen Fredrik!

Tack Christer för nio års strålande ordförandeskap! Under denna tid har antalet medlemmar fördubblats och föreningen har etablerat sig som en viktig aktör för att skapa en hållbar marknad med såväl kunniga beställare som leverantörer.

Vi välkomnar också vår nya suppleant i styrelsen Jessica Cederblad, SSAM!

Den nyvalda styrelsen ser ut så här:

Ordförande: Fredrik Lindblad – Växjö kommun
Vice ordförande: Stefan Westblom – Region Kalmar län
Henrik Vernersson – Vidingehem
Barna Benedek – Ljungbybostäder
Per-Eric Magnusson – IV Produkt
Ulf Klint – Karlskronahem
Jonas Lindqvist – AFRY
Magnus Johansson – Solhybrid
Eva Gustafsson – Conservator
Stefan Olsson – GodaHus
Jessica Cedervall – SSAM
Margareta Alriksson – Region Kronoberg
Åsa Norrby – Region Blekinge

Dessutom har LNU en adjungerad plats.

Nytt namn på föreningen

Vid stämman beslutades enhälligt att föreningens namn ändras till: GodaHus – energieffektiva och hållbara byggnader i sydost.

Vi ändrar alltså det formella namnet så det stämmer med vårt varumärke och dessutom lägger vi till ”hållbara” för att signalera att det är just detta bredare anslag vi jobbar med mot en kontinuerligt minskande klimatpåverkan från bygg- och anläggningssektorn.

Föreläsningar i anslutning till årsstämman

I anslutning till årsstämman hade vi nöjet att få lyssna till Dag Lundblad, Energimyndigheten som berättade om deras arbete med sektorsstrategier för energieffektivisering och om GodaHus roll som strateginod. Se hans presentation.

Likaså hade vi nöjet att få lyssna till Birgitta Govén, Byggföretagen som dels berättade om Byggsektorns färdplan och kommande regionala aktiviteter och dels om samarbetet inom LÅGAN där GodaHus deltar. Se hennes presentation.

Om du vill ta del av inspelningen av dessa föreläsningar, hör av dig till stefan.olsson@godahus.se

Foto: Körsbärsblommor i Linnéparken i Växjö. Hanna Everling.