Skip to main content
Elektriker vid proppskåp.

Ny fortbildning i egen regi: Drift- och fastighetstekniker – save the date!

Tillsammans med sin arbetsgrupp har Eva Gustafsson (från vår medlem Conservator), under våren, lett arbetet med  att ta fram koncept på upplägg för fortbildning av drift-och fastighetstekniker. Detta har de gjort på uppdrag av styrelsen. Denna utbildning kommer att detaljplaneras under hösten och ett komplett inbjudningspaket kommer att skickas ut i november. Vi har bedömt att utbildningen ger störst verkan om man genomför den fysiskt.  Vi planerar för en start i jan/feb 2022.

Läs mer om utbildningen här.