Skip to main content
Människor tittar ut över utsikt.

Lärorik medlemsdag och föreningsstämma i Kalmar

28 april genomfördes vår medlemsdag samt föreningsstämma, i strålande vårsol på bästa tänkbara sätt! Tack Region Kalmar Län med Stefan Westblom i spetsen för ert värdskap och tack alla för er medverkan!

Vi lyssnade på ett antal mycket intressanta föredrag enligt program, (se program och presentationer längre ner). Våra gäster Johan Sigvardsson från Bixia pratade om elprisernas utveckling och Nicolas Waern från Winniio pratade om digitaliseringens fördelar i allmänhet och digitala tvillingar i synnerhet. I pausen njöt vi av den hänförande utsikten över Kalmarsund från byggnadens takvåning.

Johan Sigvardsson och Nicolas WaernicolanJohan Sigvardsson och Nicolas Waern. Foto: Stefan Olsson

Föreningsstämman

På stämman valdes, inför vårt 14:e verksamhetsår, en ny styrelse som, förutom ordföranden Fredrik Lindblad, Växjö kommun och vice ordförande Stefan Westblom, Region Kalmar län består av följande personer:

Hans-Fredrik Helldahl, Skanska; Kent Lindström, Karlskrona kommun; Magnus Davidsson, TTM Energiprodukter; Henrik Wernersson, Vidingehem; Barna Benedek, Ljungbybostäder; Jonas Lindqvist, AFRY; Magnus Johansson, Solhybrid och Stefan Olsson, GodaHus. Suppleanter är Jessica Cederwall, SSAM; Margareta Alriksson, Region Kronoberg; Åsa Norrby, Region Blekinge. Dessutom har LNU en adjungerad plats i styrelsen.

I och med stämman avslutar Ulf Klint, Karlskrona kommun, Eva Gustafsson,Conservator och Per-Ivar Magnusson, IV Produkt, sina uppdrag i styrelsen. Vi i styrelsen säger stort tack för gott arbete och önskar er lycka till!

Läs stämmoprotokollet.

Medlemsdagens program

09.00 Samling, kaffe
09.30 Inledning och Välkommen – ordf. Fredrik Lindblad
09.35 Allmänt om nuläget för GodaHus – Stefan Olsson
09.45 Cirkulärt byggande/återbruk-förstudie GodaHåll – Anders Lundgren, GodaHus – se presentation
10.15 LÅGAN-Energirenovering med Totalmetodiken – Martin Skoglund, GodaHus – se presentation
10.45-11.00 ❖ Paus
11.00 Vad händer med elmarknaden och elprisutvecklingen på kort och lite längre sikt? – Johan Sigvardsson, elhandelsanalytiker, Bixia – se presentation
12.00-13.00 Vegetarisk LUNCH
13.00 Ny psykiatribyggnad länssjukhuset Kalmar – Ett samverkansprojekt med hållbarhetsmål. Rundvandring –  Stefan Westblom, Region Kalmar – se presentation
14.00 DIACCESS – Smart värme i skolor. Sex sensorer styr varje radiator individuellt i varje klassrum samt kontinuerlig optimering av fjärrvärmecentralen – Bruno Birgersson, Ajdin Kurtovic Vöfab Nicolas Waern, Winnio, se presentation om DIACCESS, se presentation från Vöfab,  se presentation om NODA.
14.40-15.00 ❖ Paus
15.00 Föreningsstämma GodaHus.
16.00 Avslutning