Skip to main content
Kampanjmaterial Diacess

Lär dig mer om Diaccess!

Vi på GodaHus är stolta över att vara en samarbetspartner i projektet Diaccess som drivs av Växjö Kommun. Projektet syftar till att ta fram nya banbrytande lösningar till stora samhällsproblem och utmaningar som identifieras i Växjö kommunkoncernens verksamhet.

Namnet Diaccess är en förkortning av ”Digital Acceleration for Medium Sized Cities” och finansieras till 80% av bidrag från EU-programmet Urban Innovations Actions (UIA). Det är ett nytt EU program som riktar sig till städer med över 50 000 invånare och som vill utveckla världsunika innovationer för hållbar samhällsutveckling.

Det som gör Diaccess speciellt är att istället för att tillämpa en traditionell upphandlingsmodell tillämpas här upphandling av partnerskap för innovation. En sådan upphandling är inriktad på att upphandla mest lämplig samarbetspart och inte att upphandla en färdig produkt eller tjänst. Lösningen, dvs innovationen, utvecklas i partnerskap där båda parters expertis kommer lösningen till godo.

Utöver Växjö kommun och GodaHus är även Wexnet, Vöfab, Castellum, dizpark och Linneuniversitetet partners i detta projekt.

Vår roll i projektet är att tillsammans med vår medlem Vöfab utveckla ett smart värmesystem för optimal värmetillförsel och termisk innemiljö som under kommande vinter skall demonstreras i tre skolor i Växjö. All relevant information och kunskap som utvecklas i projektet kommer efterhand att göras tillgängligt för våra medlemmar i vår temagrupp GodaTech.

För att få mer information om projektet vill vi bjuda in dig till ett stort digitalt event den 7 maj kl 12.30-14.00. Du anmäler dig på www.diaccess.se

Läs mer i Inbjudan Diaccess 210507.