Skip to main content

GodaHus välkomnar byggentreprenören ByggDialog som ny medlem!

GodaHus välkomnar ytterligare en ny medlem den här veckan – nämligen byggentreprenadföretaget ByggDialog AB! ⭐

ByggDialog är byggentreprenadföretaget som specialiserat sig på partnering inom byggprojekt. Deras arbetssätt bygger enligt dem på dialog, öppenhet och samarbete för att nå bästa resultat. De strävar efter en säker och öppen process där både kunder och leverantörer får möjligheten att påverka.

Sedan 2007 har de drivit sin vision att omforma arbetssättet inom byggprocessen. Deras fokus ligger enbart på byggprojekt inom partnering, vilket innebär att företaget, brukare, byggherre, leverantörer och övriga entreprenörer samverkar i en helt integrerad organisation. ByggDialog agerar med andra ord som ledaren som organiserar för att främja den öppna kunskapsdelningen mellan alla parter från projektets allra första steg.

Företaget har nu över 300 anställda, verkar i hela landet och ni hittar deras huvudkontor i Karlstad. ByggDialog strävar också mot en ökad hållbarhet genom FSSD-metoden. Den bygger på åtta vetenskapliga principer för att undvika systematisk stress på det ekologiska systemet och sociala hinder i samhället. Sedan ByggDialog startades har de strävat efter en öppnare, ärligare och mer hållbar byggprocess med människan i centrum. På deras hemsida säger de:

✨”I ByggDialog handlar allt om människor. Det är människor vi bygger hus för.”✨

Läs gärna mer om deras hållbarhetsarbete här!

Vi på GodaHus – Föreningen Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost hälsar ByggDialog varmt välkomna!

#nymedlem #godahus #nätverk #kunskapsdelning #energieffektivt #hållbart