Skip to main content

GodaHus välkomnar byggentreprenören BSV som ny medlem!

GodaHus  välkomnar arkitektkontoret och byggkonsultföretaget BSV arkitekter & ingenjörer AB som ny medlem! ⭐

BSV Arkitekter och Ingenjörer finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige och deras affärsidé bygger på att vara till största möjliga nytta för dig som uppdragsgivare genom:

✨”Att fånga, förstå och förverkliga dina önskemål och behov samt skapa projekt med hög arkitektonisk och teknisk standard där rum och gestaltning bidrar till största livskvalitet.”✨

Deras verksamhet består av cirka 100 medarbetare med olika kompetenser och bakgrunder – deras bredd är deras nisch. Här finns arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

Hållbara avtryck är ledordet för BSV Arkitekter & Ingenjörer. Det genomsyrar deras interna och externa samarbete samt alla kundrelationer. Hållbarhet är viktigt för dem eftersom det möjliggör skapandet av bättre byggnader och platser som ger sunda miljöer att leva, arbeta och leka i. ♻

Se mer om BSVs projekt här.
Se hur de arbetar med hållbarhet här.

Vi på GodaHus – Föreningen Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost hälsar BSV Arkitekter och Ingenjörer AB varmt välkomna!

#nymedlem #godahus #nätverk #kunskapsdelning #energieffektivt #hållbart