Skip to main content
Höghus i Kv Alabastern i Växjö

GodaHus har blivit strateginod!

GodaHus har blivit godkänd av Energimyndigheten som strateginod och vi har skrivit på en avsiktsförklaring. GodaHus som strateginod åtar sig att bidra till att uppfylla målen med Energimyndighetens sektorsstrategier genom att engagera sina medlemmar och övriga marknadsaktörer i att aktivt engagera sig i omställningen till en resurseffektiv bebyggelse. Ett viktigt moment i arbetet med kunskapsuppbyggnad är att skapa lärande demonstrationsprojekt.

Energimyndigheten bidrar till strateginodens arbete genom att möjliggöra erfarenhetsutbyte t.ex. kring forskningsresultat, goda exempel, metoder, verktyg med bl.a Energimyndighetens nätverk. Energimyndigheten kommer dessutom att erbjuda ett kommunikationspaket för informationsspridning gällande strateginodernas arbete.