Skip to main content

GodaHus deltar i EU-projektet CTB – Circular Trust Building!

GodaHus deltar i EU-projektet CTB – Circular Trust Building!

GodaHus deltar tillsammans med partners från flera andra europeiska länder i projektet CTB – Circular Trust Building. Projektet finansieras av EU genom Interreg North Sea Programme samt av Region Kronoberg och syftar till att bidra till övergången till en cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Under tre år kommer GodaHus genomföra en rad kunskapshöjande åtgärder i branschen samt tillämpa kunskapen vid två fysiska byggprojekt under projekttiden hos Vöfab och Region Kronoberg. Genom projektet kommer också en överenskommelse om cirkulär byggnation tas fram för aktörer i regionen, för att förankra frågorna ytterligare.

Tack vare projektet har GodaHus haft möjlighet att anställa Viktoria Björk från LBE arkitekt i Växjö på 30% som tillsammans med Anders Lundgren kommer jobba med projektet.

I projektet deltar flera organisationer som har likheter med GodaHus, som ger goda möjligheter att benchmarka och byta erfarenheter. Linnéuniversitetet deltar också som en part i projektet och kommer att genomföra gemensamma aktiviteter.

Läs gärna mer om projektet på deras hemsida här!