Skip to main content

Christina Stålhandske är november månads profil!

Christina Stålhandske, Affärsprojektledare på Ragn-Sells
i
Växjö är november månads profil 2023

”Det är väldigt spännande att gå från ord till handling.”  

Från forskning, tillämpad forskning och sedan vidare in i den praktiska och kommersiella verkligheten. 

Christina Stålhandske har jobbat på Ragn-Sells under ett och ett halvt år. Hon är civilingenjör på KTH och har dessutom disputerat på SLU i oorganisk och fysikalisk kemi. Därefter landade hon på Glasforskningsinstitutet, som gick upp i SP och därefter RISE. Numera är det Ragn-Sells som gäller.

Min specialitet är glas.  

”Jag har jobbat med glas väldigt länge och såg med tiden att mina kunskaper om glas skulle kunna vara till nytta när samhället nu går allt snabbare in i ett cirkulärt tänkande.  

På Ragn-Sells är vi långt framme när det gäller återvinning och vi driver på hårt för att utveckla hållbara cirkulära processer och flöden.
Vi ser avfall som en resurs, som omvandlas till råmaterial och därefter till en ny produkt.”
 

Att återvinna ”allt” material som finns i äldre byggnader är en lång resa. För Christinas del är det planglas som gäller och där har hon ett helhetsansvar för den svenska marknaden. Planglas är på sätt och vis en lågt hängande frukt, men det är inte så enkelt.

Någon måste betala för kalaset 

”När det gäller cirkulära processer inom byggbranschen blir det som att börja från början i många avseenden. Det finns ingen etablerad infrastruktur att utnyttja. Det finns också kommersiella utmaningar som måste överbryggas. Någon måste betala för kalaset och då står avgörandet mellan deponi och återvinning hos materialåtervinningsföretagen.”

Många olika moment i ett effektivt flöde 

Planglas är inte något som ligger och väntar i fina välsorterade buntar för avhämtning ute på rivningsplatsen. Redan här börjar alltså den
cirkulära processen med att ”lära” entreprenören att hantera glaset på rätt sätt. Det måste vara ”rent”. När glaset väl är inhämtat krävs
det en förbehandling där glaset avskiljs från andra material innan det skickas vidare för kvalitetssäkring och kan klassas som råvara i en
ny tillverkningsprocess.

Vi är verkligen på gång nu. 

”Idag har vi två enheter med förbehandling – Stockholm, Länna och Örebro. Tre till är på gång. I februari 2024 driftsätter vi vår anläggning för kvalitetssäkring i Örebro. Detta är ett stort steg som ger oss en marknadsnära infrastruktur och bas för en kommersiellt hållbar värdeförädling.”

GodaHus då? Varför är Ragn-Sells medlem i detta kompetensnätverk? 

”Det var jag som tog initiativet. Jag deltog i ett digitalt seminarium med GodaHus kring återbruk och det var riktigt bra. Då insåg jag fördelen med att kunna få tillgång till aktuella kunskaper och ett brett nätverk. Jag var även med på inspirationsresan till Malmö och Lund i oktober. Mycket givande. Jag har bara goda erfarenheter och rekommenderar verkligen GodaHus.”

 

Författare: Anders Billow
Datum: 2023-11-20