Skip to main content
Tegelpannor

Andra workshopen om återbruk i byggsektorn

15 juni genomförde GodaHåll en workshop för ett 70-tal engagerade deltagare på temat Ökat återbruk i bygg- och fastighetssektorn i Sydostregionen. Workshopen blev den andra i raden som genomförts inom ramen för förstudien som finansieras av Region Kronoberg. Syftet är att bl. a. ta fram förslag på hur återbruk av byggmaterial i industriell skala ska kunna öka i hela Sydostregionen.

Deltagarna vittnade om ett stort intresse i frågorna. Den avslutande paneldebatten med några av regionens större beställare och ansvariga politiker, signalerade att återbruk av byggmaterial behöver öka och att många hinder kan överbryggas genom samverkan mellan beställare och entreprenör. Dokumentation och videoupptagning från föreläsningsdelen finns att ta del av på godahus.se/godahall

Flera medlemmar planerar nu för inventeringar av potentiellt återbrukbart material i samband med rivningar och renoveringar. Till stöd för att cirkulera materialet finns Centrum för Cirkulärt Byggandes marknadsplats som GodaHus-medelmmar har tillgång till.