Skruvarna

Skruvarna är ett löpande erfarenhetsutbyte bland energi-/drifttekniker.

Om Skruvarna

Skruvarna är ett löpande erfarenhetsutbyte bland energi-/drifttekniker.

Syftet med projektet är att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan driftpersonal hos Goda Hus medlemmar och diskutera, dokumentera och utvärdera olika metoder för driftoptimering. I projektet kan också ingå jämförelser mellan likartade bostadsområden på olika orter för att t.ex. utvärdera hur energiförbrukningen påverkas av innetemperaturens nivå och fördelning.

Nästa möte i Skruvarna 11 november 2021

Se inbjudan

4 maj 2021 – senaste gruppmötet

Vår temagruppsledare Barna Benedek, Ljungbybostäder hade kallat till Teams-möte med ett gediget program. Per Wickman, Energirevisor och Lisa Palmqvist, Olofströmshus berättade om det nya remissförslaget för Energieffektiviseringsstöd som beräknas kunna vara sökbart i augusti och om stödet till hyresrätter med låg energianvändning. Deras presentation hittar du längre ner under dokumentation.

Därefter berättade Martin Johem, Ecoclime om deras anläggning för värmeåtervinning från avloppsvatten från 36 lgh i Kv Albastern, Växjö som efter ett drygt års drift visar på en nettobesparing av ca 20-23 kWh/m2 dvs i princip lika mycket som köpt energi för varmvatten!  Se information här

Vidare bjöd Peter Haraldsson, Växjöbostäder på livesändning från Kv. Alabastern!  Strålande!

Barna Benedek avslutade dagens övning med att berätta om sin egen privata anläggning med solceller på taket, batterier i källaren och laddning av sin elbil. Det blev massor med bra information om funktion, mätresultat, besparing av köpt elenergi, kostnader mm!  Du hittar Barnas presentation under dokumentation. 

Antalet åhörare var ca 25.

Kontakta barna.benedek@ljungbybostader.se om du har några frågor eller tips på programpunkter vid nästa skruvarträff till hösten.

Dokumentation från möten m.m

Temagruppledare i Skruvarna

Kontakt

VD Stefan Olsson
Telefon: 0709-89 01 81
E-post: stefan.olsson@godahus.se

Nyhetsbrev

För att skriva upp dig på GodaHus nyhetsbrev - skicka ett mail till Stefan Olsson

GodaHus aktiviteter ingår i Klimatneutrala Växjö/Kalmar inom ramen för Viable Cities

logotype Viable Cities