Skruvarna

Skruvarna är ett löpande erfarenhetsutbyte bland energi-/drifttekniker.

Om Skruvarna

Skruvarna är ett löpande erfarenhetsutbyte bland energi-/drifttekniker.

Syftet med projektet är att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan driftpersonal hos Goda Hus medlemmar och diskutera, dokumentera och utvärdera olika metoder för driftoptimering. I projektet kan också ingå jämförelser mellan likartade bostadsområden på olika orter för att t.ex. utvärdera hur energiförbrukningen påverkas av innetemperaturens nivå och fördelning.

Senaste mötet 1 september 2022

Senaste mötet hölls på LNU. Ett femtontal personer deltog i mötet i vilket tre examensarbeten presenterades, Per berättade om energieffektiviseringsstöd, vi fick info om hur drönare kan användas för energieffektivisering, Infometric pratade om sin lösning för IMD och vi fick också en presentation från Enequi Power som berättade om sitt system för att begränsa effektuttag. Se dagens presentationer under Dokumentation nedan. 

Dokumentation från möten m.m

Temagruppledare i Skruvarna

Kontakt

Vd Björn Eliasson
Telefon: 076-345 15 89
E-post: bjorn.eliasson@godahus.se

Nyhetsbrev

För att skriva upp dig på GodaHus nyhetsbrev - skicka ett mail till Björn Eliasson

GodaHus aktiviteter ingår i Klimatneutrala Växjö/Kalmar inom ramen för Viable Cities

logotype Viable Cities