Skip to main content

Nyhetsbrev augusti 2023

Nu är senaste nyhetsbrevet från GodaHus utskickat! Läs här. Du kan läsa alla tidigare nyhetsbrev på vår hemsida under Nyhetsbrev.

Bilden visar en visionsbild av Västerbro i Lund – ett stadsutvecklingsprojekt som omvandlar ett gammalt verksamhetsområde till en varierad stadsdel med bostäder och grönytor. Detta är ett av de projekt vi ska få bekanta oss med på GodaHus Nätverksresa den 10-11 oktober.

Fick du inte nyhetsbrevet trots att du är prenumerant? Kolla i skräpposten – hittar du det där, så markera avsändaren som säker – så kommer din inkorg ihåg det till nästa gång.