Skip to main content
Människor i möte

Inspirerande studiebesök i Göteborg

Vi var 25 GodaHus-medlemmar som åkte buss till Göteborg och fick mängder av bra information och inspiration under en heldag den 6 oktober – se programmet

Business Region Göteborg pratade bland annat om handslaget mellan politiker och fastighetsägare, som innebär att man ska kraftsamla för ett ökat återbruk av material, läs mer. Se presentation om handslaget. Se presentation om återbruk.

Familjebostäder berättade om sina framgångar inom energieffektivisering (har målet 101 kWh/m2 i beståndet till 2027; nu är det 123) där man låter personer verkligen avsätta tid till EE-åtgärder och återbruk, läs mer. Se presentation om energieffektivisering. Se Familjebostäders presentation om återbruk.

Vi fick kolla in HSB-living lab med framtidsinriktad teknik för hållbart boende, läs mer. Har man egna produkter eller lösningar kan man ansöka om att få dem testade här! Läs mer om deras projekt.

Chalmersfastigheter berättade om sin stora satsning på solceller och en lokal energimarknad, läs mer. Se presentation.

Våra samarbetspartners inom LÅGAN – CIT Chalmers industriteknik – Karin Glader och Åsa wahlström, berättade om de aktuella projekten Klassning av byggbodar, Energimätning på byggarbetsplats, Energirenovering (GodaHus deltar i Energirenovering – Se presentation. Slutseminariet är planerat till 14 december. För mer information, kontakta martin.skoglund@godahus.se)

Att döma av de enkäter som deltagarna fick fylla i blev detta ett lyckat studiebesök med möjligheter till nätverkande i kombination med mycket bra information!  Tack till alla och speciellt våra interna ansvariga för besöket  anders.lundgren@godahus.se och martin.skoglund@godahus.se !