Skip to main content

GodaHus samverkar med SSAM kring återbruk – GodaHåll

Tillsammans med SSAM tar nu GodaHus grepp om återbruk för att bidra till en hållbar byggbransch. Vi välkomnar Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi på SSAM, som anställts på 20 % i GodaHus, för att under ett år arbeta med nybildade gruppen GodaHåll – med fokus på återbruk av byggmaterial. Anders kommer bland annat att skapa nätverk inriktat på byggåterbruk, undersöka liknande satsningar i landet och verka för att få till pilotprojekt. Läs mer om detta i SSAMs pressmeddelande 201006.