Skip to main content

Räkna på klimatpåverkan

Räkna rätt på byggprojektets klimatpåverkan

Lagen om klimatdeklaration för byggnader trädde i kraft den 1 januari 2022. Det innebär att du som är byggherre måste upprätta och registrera en klimatdeklaration hos Boverket för att få slutbeskedet för ditt byggprojekt.

Anmälan senast den 8/10

Den 8/10 är sista dagen för anmälan till GodaHus mycket handfasta 7-stegskurs, där du lär dig strategier för att ta fram klimatbudget och hitta rätt för att räkna ut din klimatpåverkan redan i tidiga skeden av byggprocessen.

Kursen sker digitalt över teams med uppstart den 16/10, där upplägg och bakgrund och målbild för kursen läggs fast. Hemläxan fram till nästa möte den 5/12 är att identifiera ett eget pilotprojekt. Varje kurstillfälle är två timmar. Ditt företag kan anmäla flera team och pilotprojekt. Max fem deltagare per team.

Detta är ett samarbete med LFM30 i Malmö och redan under 2022 – 2023 genomfördes den första kursen i ämnet med goda resultat.

Har du funderingar och frågor kontakta Yifan Guo på yifan.guo@godahus.se

Här hittar du all information om kursen, deltagarkostnad samt anmälan för ditt företag. Senast den 8/10 ->

Här kan du läsa mer bakgrundsmaterial om LFM30 i Malmö ->

Vad tycker deltagarna?

I den första omgången av denna 7-stegskurs deltog GBJ Bygg i Växjö med ett pilotprojekt, Brf. Agronomen, flerbostadshus med massivträstomme. Företaget kommer att vara med även denna gång.

Kristina Thorvaldsson, exploateringsansvarig på GBJ Bygg tänker så här:

Kristina Thorvaldsson, exploateringsansvarig på GBJ Bygg .

 

”Förra gången deltog vi med ett team och ett projekt som redan var genomfört. Vi tyckte detta var lämpligt, dels för att det var första gången kursen genomfördes och dels för att vi då hade full information om utfallet och kunde sätta detta i relation till kursens metodik. Vi har ännu inte det formella kravet på oss att leverera en fullödig deklaration, men det kommer.

Jag skulle vilja säga att det var en nyttig erfarenhet för oss att delta. Det är inte så enkelt att beräkna klimatavtrycket i förväg för ett projekt. Det kräver träning och en tydlig systematik för kalkyler, inköp upphandling och genomförande.

Vi vill alltid leverera det vi lovar.

Därför ser vi det här som en möjlighet att bli ännu mer resurseffektiva, spara pengar och då även klimatet.
Sedan måste man inse att arbetet med klimatberäkning kommer att involvera väldigt många som måste lära sig hur man ska tänka – från snickare till tjänstemän – och då skapas också grunden för att hitta de smarta lösningarna.

Nu är det andra gången vi är med. Målet är att bygga en kärntrupp av medarbetare som sedan kan involvera allt fler i företaget, projekt för projekt.”

 

Med stöd av