Skip to main content

Slutevent för DIACCESS

Växjö Kommun och GodaHus anordnar ett slutevent för projektet DIACCESS_Smart värme. Plats: Växjö, Videum, sal Celsius. Vi kommer att prata om hur vi inom projektet har jobbat fram en digital […]

GodaHåll – temagruppmöte

Jacob Danielsson från Boverket berättar om deras regeringsuppdrag för att stimulera cirkulärt byggande Magnus Ericsson, Växjö kommuns samhällsbyggnadschef, om hur återbrukat material hanteras i bygglovsskedet Plats: Online För mer information, […]