Skruvarträff

Online

Tema: Investeringsstöd för energieffektivisering 2021 Energiåtervinning från spillvatten. Digitalt studiebesök hos Växjöbostäder kv. Alabastern Småskalig energilagring i praktiken, statistik och analyser Information kring nya investeringsstöd för energieffektivisering i flerbostadshus. Per […]

Kontakt

VD Stefan Olsson
Telefon: 0709-89 01 81
E-post: stefan.olsson@godahus.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på GodaHus nyhetsbrev!