Skip to main content
Tegel i staplar.

Återbruk av funktionsdugligt byggmaterial – både vår möjlighet och skyldighet

GodaHus har under 2021 genomfört en förstudie, delvis finansierad av Region Kronoberg, för att studera potentialen för cirkulärt byggande med mer återbruk i sydostregionen. Idag finns ett antal större fastighetsägare i regionen som har provat att både återbruka material i byggnation och tillgängliggöra material för återbruk. Många fler är intresserade!

Det finns utmaningar, framför allt i form av bristen på marknad för och efterfrågan av återbrukat byggmaterial. Det finns dock lösningar på detta, som till exempel Centrum för cirkulärt byggande, som med sin digitala marknadsplats synliggör återbruksbara byggprodukter från hela Sverige och som har prövats av medlemmar i GodaHus. 2020 infördes en ny lagstiftning som kräver att återbruksinventering sker inför rivning och renovering, för att förebygga mängden avfall och bidra till återbrukat material som resurs.

Trots de utmaningar som finns kring återbruk i stor skala bör samtliga aktörer i värdekedjan fundera på om vi har något val; kan vi fortsätta som idag när stora mängder funktionsdugligt material går till spillo? Var och en har därför möjlighet – och en skyldighet – att påbörja omställningen redan idag, utifrån sina förutsättningar. Ett sätt är att engagera sig i GodaHus och gemensamt hitta lösningar.

Ta del av resultaten av vår förstudie Cirkulärt byggande i sydost 2021.

För frågor, kontakta Anders Lundgren