Skip to main content

Solstrålarna

GodaHus har en temagrupp som specifikt jobbar med solenergitillämpningar i byggnader: Solstrålarna.

Bland deltagarna i Solstrålarna ser vi företrädare från:

Karlskronahem
Emmaboda kommun
Region Kronoberg
Växjö kommun
Energirevisor
Region Blekinge
Region Kalmar län
Solhybrid
Växjöbostäder
Allbohus
Rödeby elverk
Region Blekinge

Senaste info

Senaste temagruppsmötet i Solstrålarna genomfördes 21 oktober under ledning av vår nye Solstrålechef – se dokumentation nedan.

Nästa träff i Solstrålarna blir i början av 2023 – särskild inbjudan kommer att skickas ut till detta tillfälle.

Solstrålarna – dokumentation från möten

Klicka på titlarna nedan för att se mer information.

17 maj 2022 – Gruppmöte Solstrålarna

20220517 – Agenda solstrålarna

20220517 – Beställarvägledning-dis-for-solenergi HBV

20211008 – Klimateffektiv solenergi HBV

Checklista förstudieprocessen-20181120 HBV

20220517 – Rikshem_Solstrålarna

20220517 – Minnesanteckningar solstrålarna

17 maj 2022 genomfördes ett möte med Solstrålarna. Temat var hur man kan upphandla klimatsmarta solceller och hur man effektivt kan etablera storskalig elbilsladdning. Efter mycket intressanta presentationer och kreativa diskussioner (se under dokumentation) meddelade Solstrålechefen Ulf att allt har en ände (korven har tre!) och att detta var hans 26:e och sista möte som ansvarig för solstrålarna. Han presenterade sin efterträdare Magnus Johansson, Solhybrid som nu tar vid.

Tack Ulf för dina insatser och Välkommen Magnus!

12 maj 2021 – Gruppmöte Solstrålarna

Solstrålechefen Ulf Klint kallade till möte den 12 maj. Temat för dagen var ”Gigawattparken” som är en stor satsning från Solkompaniet på solel från större markbaserade parker. Petter Sjöström, Solkompaniet berättade om sin satsning.

De senaste åren har intresset ökat markant och det är blandat annat flera energibolag som byggt. År 2017 installerade de den första etappen solelpark till Kalmar Energi. Åren därpå fyllde vi på med ytterligare etapper och idag är Törneby Solpark 2250 kilowatt stor. År 2019 byggde de Östersund Solpark åt Jämtkraft och under 2020 har de installerat Solpukten för C4 Energi i Kristianstad. Se Petter Sjöströms presentation under dokumentation.

Dessutom presenterades det senaste inom energilagring. Läs mer här: Solcellspark – Lönsamma solceller på mark | Solkompaniet™.

Antalet åhörare var ca 10.

Kontakta ulf.klint@karlskronahem.se om du har några frågor eller tips på programpunkter vid nästa solstråleträff till hösten.

Presentation Gigawattparken Petter Sjöström 12 maj 2021

Temagruppledare i Solstrålarna

Magnus Johansson
magnus@solhybrid.se
Tel: 076-0311106