Solstrålarna

GodaHus har en temagrupp som specifikt jobbar med solenergitillämpningar i byggnader: Solstrålarna.

Bland deltagarna i Solstrålarna ser vi

Ordförande i gruppen är Ulf Klint, Karlskronahem

Övriga medverkande:

Mattias Åkesson, Karlskronahem
Fredrik Sjöberg, Emmaboda kommun
Lisa Bringhed, Region Kronoberg
Olivia Thim, Växjö kommun
Per Wickman, Energirevisor
Lennarth Olsson, Region Blekinge
Stefan Westblom, Region Kalmar län
Magnus Johansson, Solhybrid
Stefan Olsson, GodaHus
Martin Skoglund , Växjöbostäder
Torbjörn Heinmert, Allbohus
Anders Petersson, Rödeby elverk
Erik Karlsson, Region Blekinge

12 maj 2021 – senaste gruppmötet

Solstrålechefen Ulf Klint kallade till möte den 12 maj. Temat för dagen var ”Gigawattparken” som är en stor satsning från Solkompaniet på solel från större markbaserade parker. Petter Sjöström, Solkompaniet berättade om sin satsning.

De senaste åren har intresset ökat markant och det är blandat annat flera energibolag som byggt. År 2017 installerade de den första etappen solelpark till Kalmar Energi. Åren därpå fyllde vi på med ytterligare etapper och idag är Törneby Solpark 2250 kilowatt stor. År 2019 byggde de Östersund Solpark åt Jämtkraft och under 2020 har de installerat Solpukten för C4 Energi i Kristianstad. Se Petter Sjöströms presentation under dokumentation.

Dessutom presenterades det senaste inom energilagring. Läs mer här: Solcellspark – Lönsamma solceller på mark | Solkompaniet™.

Antalet åhörare var ca 10.

Kontakta ulf.klint@karlskronahem.se om du har några frågor eller tips på programpunkter vid nästa solstråleträff till hösten.

Dokumentation från möten m.m

Temagruppledare i Solstrålarna

Kontakt

VD Stefan Olsson
Telefon: 0709-89 01 81
E-post: stefan.olsson@godahus.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på GodaHus nyhetsbrev!