Skip to main content

GodaHus styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till GodaHus styrelse och senaste stämmoprotokoll

Styrelsen

Fredrik Lindblad (ordförande) – Växjö kommun
fredrik.lindblad@vaxjo.se

Stefan Westblom (vice ordförande) – Region Kalmar län
stefan.westblom@regionkalmar.se

Björn Eliasson  (VD) – GodaHus
bjorn.eliasson@godahus.se

Henrik Vernersson  – Vöfab
henrik.vernersson@vofab.se

Barna Benedek – Ljungbybostäder
barna.benedek@ljungbybostader.se

Jonas Lindqvist – Afry
jonas.lindqvist@afry.com

Magnus Johansson – Solhybrid
magnus@solhybrid.se

Hans-Fredrik Helldahl – Skanska
hans-fredrik.helldahl@skanska.se

Kent Lindström – Karlskrona kommun
kent.lindstrom@karlskrona.se

Magnus Davidsson – TTM Energiprodukter
magnus.davidsson@ttmenergi.se

Katarina Rupar-Gadd – Linnéuniversitetet (adjungerad)
katarina.rupar-gadd@lnu.se

Suppleanter

Florim Albborn – SSAM
florim.albborn@ssam.se 

Margareta Alriksson – Region Kronoberg
margareta.alriksson@kronoberg,se

Åsa Norrby – Region Blekinge
asa.norrby@regionblekinge.se

Valberedning

Henrik Risberg (ordförande) – Högfors GST
henrik.risberg@hogforsgst.com

Erik Jonasson – Nordomatic
erik.jonasson@nordomatic.se

Stämmoprotokoll

För styrelsemedlemmar

Styrelsens handlingar läggs här. Klicka här för att logga in.