Skip to main content

Temagrupper

Våra temagrupper är interna mötesforum för erfarenhetsutbyte och lärande

Temagrupp Solstrålarna

GodaHus temagrupp som specifikt jobbar med solenergitillämpningar i byggnader.

Läs mer om temagruppen


Temagrupp GodaTech

GodaHus temagrupp som fokuserar på digitalisering.

Läs mer om temagruppen


Temagrupp GodaEff

GodaHus temagrupp som fokuserar på energieffektiva byggnader.

Läs mer om temagruppen

Temagrupp Skruvarna

Godahus temagrupp som fokuserar på erfarenhetsutbyte för energi-/drifttekniker.

Läs mer om temagruppen


Temagrupp GodaHåll

Godahus temagrupp för cirkulärt byggande och byggåterbruk. 

Läs mer om temagruppen