Skip to main content

Om oss

GodaHus – Föreningen Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost

Angel Court

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus.

Shape Tower

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus.

Syfte

”Föreningens syfte är att kontinuerligt utveckla och stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi- och miljöarbete och därtill kopplade tillväxtmöjligheter med särskild tyngdpunkt
på energieffektivisering av företrädesvis befintliga byggnader.”